Modul 4: Utbildningsmaterial för utbildare (hälsosektor)

Videor
Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://www.youtube.com/watch?v=AUArrz842ck
Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://www.youtube.com/watch?v=PdmQZD1Q1HY
Fallstudier
Fallstudie – Skadad patient hos akutmottagningen

Robin, en 36-årig man, kommer till akutmottagningen och söker vård för en huvudskada som han ådragit sig under oklara omständigheter. Den sjukvårdspersonal som genomför undersökningen noterar inte bara huvudskadan utan också flera hematom på Robins vänstra arm och ytterligare blåmärken i olika stadier av läkning.

Robin åtföljs av sin syster, en kvinna som tar på sig en kontrollerande roll under läkarundersökningen, svarar på frågor å Robins vägnar och övervakar noga Robins interaktion med läkaren. Robin undviker ögonkontakt och är ovillig att dela med sig av någon information själv.

När sjukvårdspersonalen går in på detaljerna kring händelsen blir det uppenbart att systerns berättelse inte stämmer överens med de observerade skadorna. Robin uppvisar ett undergivet beteende och det finns en påtaglig rädsla för fysisk kontakt.

Reflektionsuppgift

(1) Reflektera över de utmaningar som är förknippade med att dokumentera rutiner för insamling av bevis. Fundera över hur vårdpersonal kan upprätthålla en detaljerad och korrekt dokumentation samtidigt som patientsekretessen respekteras.

(2) Vilka är de möjliga indikatorerna på att Robin utsätts för våld i nära relationer? Vilka skulle dina nästa steg vara?

(3) Utforska de känslomässiga och psykologiska effekterna av bevisinsamling med avseende på personer som utsatts för våld i nära relation. Reflektera över olika sätt att ge psykosocialt stöd och säkerställa patientens välbefinnande under hela processen.

Fallstudie – Våldsutsatta på tandläkarmottagning med smärta i käken

Helga från fallstudien i Modul 3 hade flera hematom på halsen (vänster bild nedan) i kombination med periorbitala petekier. Dessutom diagnostiserades en underkäksfraktur på röntgenbilden (höger bild nedan).

Helga samtycker till rättsmedicinsk dokumentation och även fotografisk dokumentation för att bevara bevisen till senare .

Image by James Heilman, MD – Own work

Hon berättar också att hon inte har arbetat på sju år, sedan hon träffade sin man. ”Martin sa då till mig att jag skulle kunna ta hand om vårt hus bättre och att han ändå skulle ta väl hand om mig.” Under en lång tid insåg hon inte ens vilket beroende detta hade skapat. ”För ungefär ett år sedan blev han väldigt arg när han såg att jag pratade med grannen. Martin tycker inte om när jag pratar med andra människor. Han säger att han helst vill ha mig för sig själv. Länge trodde jag att han betedde sig så här för att han älskade mig så mycket. Häromdagen knuffade han omkull mig så att jag föll med underkäken i betonggolvet i garaget.”

Fallstudie – Dokumentation av VIN inom tandvården

Hos din mångåriga patient Amir Miller, som inte har besökt din tandläkarmottagning på två år, hittar du följande tandstatusbild:

  • Incisalkanten på tand 11 har brutits av, vilket gör tanden 4 mm kortare än tand 21.
  • Ett hematom på vänster orbitarand (monokelhematom), som redan är gulbrunt till färgen.
  • Stora kariesskador mesialt på tand 36 och ocklusalt på tand 27, som måste behandlas.

Eftersom du misstänker att det förekommer VIN frågar du din patient i en lugn atmosfär enskilt om detta (mer information om Kommunikation) och får veta att din patient har lidit av sin makes återkommande aggressioner under en längre tid.

Herr Miller berättar att hans man Carl Miller var på dåligt humör på kvällen för ungefär fjorton dagar sedan eftersom han förlorat en viktig kund på jobbet. ”Om han är så här vet han inte vad han ska göra med sin ilska och om jag gör ett enda litet misstag blir han väldigt arg på mig. För fjorton dagar sedan tyckte han inte om min matlagning och slog mig i ansiktet med knytnäven. Sedan halkade han och träffade min käke. Han bad om ursäkt direkt efteråt och sa flera gånger hur ledsen han var.” Han berättar också att hans mans vredesutbrott händer ofta.

Du säger sedan till Amir att hans man inte har rätt att skada honom och att det inte är okej. Du erbjuder honom hjälp genom att ge ytterligare information om mansjourer, hjälpcenter och anonyma jourtelefoner. Även om patienten börjar gråta uttrycker han sin ovilja att lämna sin man just nu och tror att det senaste våldsamma utbrottet kommer att vara det sista.

Efter att ha gett honom tid att lugna ner sig frågar du om patienten skulle känna sig bekväm med att dokumentera skadorna på ett sätt som skulle vara godtagbart i domstol och bevara bevisen ifall han väljer att rapportera händelsen till polisen senare. Patienten samtycker och du inleder fotodokumentation. Med tanke på den akuta smärtan och den misstänkta inträngningen av tand 11 tar du dessutom ett avtryck och spelar in en tandfilm för att bedöma skadan.

Further information

Further information on child abuse and neglect guideline: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/027-069