Εκπαιδευτικές ενότητες για τον ιατρικό τομέα

Εισαγωγή
Οι νοσηλευτές, οι μαίες και οι γιατροί μπορεί να αποτελούν το πρώτο επαγγελματικό σημείο επαφής για γυναίκες, άνδρες και παιδιά που έχουν πέσει θύματα βίας. Συχνά τα θύματα αναζητούν υπηρεσίες υγείας, ακόμη και αν ταυτόχρονα δεν επιθυμούν να αποκαλύψουν την κακοποίηση ή τη βία που υφίστανται. Θεωρούν το ιατρικό προσωπικό ως τους επαγγελματίες που είναι πιο πιθανό να εμπιστευτούν όταν πρόκειται για αποκάλυψη κακοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η ποιότητα της ανταπόκρισής των επαγγελματιών υγείας να είναι υψηλή, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν πρόσβαση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.

Μαθησιακοί στόχοι
Αυτή η εκπαιδευτική πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναγνωρίζουν ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας, να επικοινωνούν με ευαισθησία με τα θύματα και να διεξάγουν ιατρικές αξιολογήσεις, διατηρώντας παράλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Θα κατανοήσουν επίσης τη σημασία της εκτίμησης κινδύνου, του σχεδιασμού ασφάλειας, των διεθνών νομικών πλαισίων, της διεπιστημονικής συνεργασίας και του αντίκτυπου των στερεοτύπων και των ασυνείδητων προκαταλήψεων σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Προειδοποίηση περιεχομένου: Ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία που μπορεί να είναι συναισθηματικά οδυνηρές ή μπορεί να προκαλέσουν τραυματικές αναμνήσεις σε ορισμένα άτομα.