Ενότητα 6: Υλικά Εκπαίδευσης (τομέας υγείας)

Βίντεο
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR)

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/5RR4VXNX3jA.
Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)

Αρχή I: Ουσιαστική ισότητα

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/rI8lNB-XMIk.

Αρχή ΙΙ: Μη διάκριση

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/OBdDB5PKrmk.

Αρχή ΙΙΙ: Υποχρέωση του κράτους

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/umETapJ4b8o.
Διακήρυξη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (DEVAW)
Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/WUGu-K_r4lQ.
Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD)

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/PgQnLXazdSg.
Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/i5fnRd2_gB4.
Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/mSBuZHpJedA.
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs)

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/0XTBYMfZyrM.
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR)

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://vimeo.com/267818686.
Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (Σύμβαση της Βουδαπέστης)

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://vimeo.com/643516781.
Σύμβαση για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote)

Ακούστε τις ιστορίες επιζώντων παιδικής βίας, συμπεριλαμβανομένων ιστοριών για σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία, για να κατανοήσετε τον διαρκή αντίκτυπό της στους ανθρώπους:

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/69AdLCg-NuA.

Το ακόλουθο ντοκιμαντέρ του Συμβουλίου της Ευρώπης “Keep me safe” απεικονίζει καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη μέλη (Ισλανδία, Κύπρος και Γαλλία) μέσω της πρόληψης, της εκπαίδευσης και της προστασίας των θυμάτων, καθώς και μέσω της προώθησης μιας φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης.

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://vimeo.com/292082489.
Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=-zchRw9icUQ.
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (16/09/2021)

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://youtu.be/XUtxHM2CG_0.
Εστίαση στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)
Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://vimeo.com/247798557.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 28 Ιουνίου 2023 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2023. Μάθετε περισσότερα για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στο ακόλουθο βίντεο:

Εάν δεν βλέπετε το βίντεο εδώ, χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κάντε κλικ εδώ: https://vimeo.com/890227088.
Μελέτες περιπτώσεων
European Convention on Human Rights (ECHR)

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες περιπτωσιολογικές μελέτες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η ΕΣΔΑ στην πράξη:

Βρείτε περισσότερες μελέτες περίπτωσης για την ενδοοικογενειακή βία εδώ: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf

Αξιολόγηση γνώσεων – Κουίζ


Πρόσθετα εκπαιδευτικά υλικά

Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR)

Οι παρακάτω εικόνες απεικονίζουν και εξηγούν τα άρθρα της ΟΔΑΔ σε απλοποιημένη μορφή:


Διακήρυξη και Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου

Η Πλατφόρμα Δράσης καλύπτει 12 κρίσιμους τομείς ανησυχίας:


Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC)


Εστίαση στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)

Ποιοι μύθοι υπάρχουν σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης? Ποια είναι τα γεγονότα? Μάθετε περισσότερα εδώ:

Source: Council of Europe. 2020. Myths and facts about the Istanbul Convention https://rm.coe.int/ukr-2020-brochure-ic-myths-and-facts-en-25112020/1680a07ee8