EUROOPPALAINEN koulutusalusta

Tältä sivustolta löydät koulutusmateriaaleja lähisuhdeväkivallasta poliisille, terveys- ja sosiaalialan sekä lakialan ammattilaisille.

Tervetuloa

EU-rahoitteisten IMPRODOVA- , IMPROVE- & VIPROM-hankkeiden eurooppalaiselle koulutusalustalle.

IMPRODOVA-koulutusalusta on osa lähisuhdeväkivaltaan liittyvää VIMPRODO-nimistä eurooppalaista koulutusalustaa, joka perustuu EU-rahoitteisten IMPRODOVA-, IMPROVE- ja VIPROM-hankkeisiin. Alustalle pääsee seuraavan linkin kautta: www.training.vimprodo.eu.

IMPRODOVA-tiimi kehitti koulutusvideon terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaisille, joiden työ liittyy lähisuhdeväkivaltaan. Video esittelee ”Ritan” kuvitteellisen lähisuhdeväkivaltatapauksen. Siinä näytetään kuinka yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa voi tukea Ritaa parhaiten.

Miksi ihmiset olettavat virheellisesti, että lähisuhdeväkivalta ei ole vakava ongelma meidän yhteiskunnassamme? Tämä video tarjoaa katsauksen tyypillisiin syihin. Siinä myös kerrotaan, miten voit auttaa uhria selviämään lähisuhdeväkivallasta esimerkiksi etsimällä valtakunnallisen auttavan puhelimen numeron.
IMPROVE-hankkeessa julkaistu video käsittelee lähisuhdeväkivaltailmiötä, joka koskettaa isoa joukkoa ihmisiä yhteiskunnassamme. Seuraamme videolla Charlien matkaa läpi monimutkaisen ja vaikean ihmissuhteen. Samalla paljastuvat ristiriitaisuudet ja kysymykset, joita monet ihmiset kohtaavat tällaisessa tilanteessa.

9 ammattikohtaista koulutusmoduulia

Voit valita tältä koulutusalustalta omia mielenkiinnonkohteitasi ja tarpeitasi vastaavan moduulin tai tarvittaessa siirtyä eri moduulien välillä. Moduulit sisältävät asiantuntijatason tietoa eri aiheista, kirjallisuusviitteitä ja linkkejä lisätietoihin. Alustalta voit myös ladata tietosivuja, tallentaa yhteenvetoja ja käyttää niitä omiin opetustarkoituksiin. Opetusvideoita, tapausesimerkkejä ja testejä löytyy eri moduuleista ja Koulutusmateriaalit-kohdasta.

Koulutusmateriaalit

Koulutusvideoita, tapausesimerkkejä ja testejä yksittäisistä aiheista löytyy myös eri moduuleista tai ne voidaan valita erikseen seuraavista opetusmateriaaleista: