Utbildningsmaterial för hälso-och sjukvården – Moduler.

Utbildningsmaterialet för de enskilda modulerna finns i respektive modulmapp:

Modul 1: Våldets olika uttryck och mekanismer

Modul 2: Indikatorer på våld i nära relationer

Modul 3: Kommunikation i fall av våld i nära relationer

Modul 4: Medicinsk bedömning och spårsäkring

Modul 5: Riskbedömning och säkerhetsplanering

Modul 6: Internationella överenskommelser och juridiska ramverk i Europa

Modul 7: Intern och extern samverkan

Modul 8: Stereotyper och omedvetna fördomar