Εκπαιδευτικές ενότητες για τον ιατρικό τομέα

Τα εκπαιδευτικά υλικά για τα μεμονωμένα έντυπα βρίσκονται στους αντίστοιχους φακέλους των μονάδων:

Ενότητα 1: Μορφές και δυναμική της ενδοοικογενειακής βίας

Ενότητα 2: Ενδείξεις ενδοοικογενειακής βίας

Ενότητα 3: Επικοινωνία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας

Ενότητα 4: Ιατρική αξιολόγηση και διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων

Ενότητα 5: Εκτίμηση κινδύνου και σχεδιασμός ασφάλειας

Ενότητα 6: Διεθνή πρότυπα και νομικά πλαίσια στην Ευρώπη

Ενότητα 7: Αρχές διεπιστημονικής συνεργασίας και εκτίμησης κινδύνου σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε διεπιστημονικές ομάδες

Ενότητα 8: Στερεότυπα και ασυνείδητες προκαταλήψεις